Min vision er at skabe en kommune, der tager ansvar for at borgere, virksomheder og politikere kan træffe beslutninger, hvor det er muligt at tænke bæredygtigt, socialt og økonomisk ansvarligt og hvor vejen til den grønne omstilling vil være ambitiøs, markedsdrevet og skabe arbejdspladser.

Ansvarlig udvikling er også bæredygtig udvikling, og det vil jeg kæmpe for!

En stærk og beslutsom leder

Jeg har været borgmester i Aabenraa Kommune de sidste 8 år og jeg er stolt over den udvikling, der er sket. Der er kommet styr på økonomien, serviceniveauet på en række områder har fået et løft og mange steder i kommunen har både by og landdistrikter udviklet sig med nye offentlige mødesteder ude og inde. En stærk og velfungerende kommune kræver brede forlig og et godt samarbejde. Jeg er stolt over, at jeg som borgmester har kunne samle Byrådet i Aabenraa Kommune omkring brede forlig og det gode samarbejde. Der er stort set været enighed om, hvordan kommunens midler skulle prioriteres. Jeg har i 5 ud 7 perioder kunne samle mindst 30 byrådsmedlemmer bag kommunens budget. Det giver klarhed, tryghed og målrettethed i kommunen, når samarbejdet fungerer og Byrådet i fællesskab bruger deres kræfter på at skabe ansvarlig udvikling.

Ansvarlig udvikling er lige præcis det begreb, som jeg gerne vil huskes for og som jeg fortsat har fokus på. Det er mit håb og ønske, at du har lyst til mange flere år med mig som borgmester, hvor jeg vil stå i spidsen for, at kommunen udvikler sig på ansvarlig vis. Samtidig så vil mit fokus være på DIG som borger. Mit hoved sprudler med nye ideer til, hvordan Aabenraa Kommune kan blive et endnu bedre sted at leve, bo, arbejde og drive virksomhed.

Store udfordringer kræver store beslutninger

Vi står overfor en række udfordringer, der skal løses i fællesskab. Klimaudfordringerne bliver dyre at løse, og en række nødvendige investeringer rækker langt ud over en byrådsperiode. Det kræver mod at foretage investeringer, der først gavner kommende generationer. Men starter vi ikke nu vil det være umuligt at løfte opgaven. Alt dette kræver ledelse. Som borgmester vil jeg arbejde for langsigtede klima- og miljøinvesteringer og samtidig opretholde god velfærd for vores børn, ældre, syge og handicappede. Det handler om at skabe gode liberale løsninger, hvor den enkelte tager ansvar for sin egen tilværelse og har frihed til at bestemme, hvordan livet leves bedst. Jeg vil arbejde for kloge løsninger, der tager ansvar for miljø og klima, men som fastholder velfærd, velstand og livskvalitet. Natur, biodiversitet og nærmiljø betyder meget for mig. Jeg mener, at en naturlig udvikling, hvor borgere, lokalsamfund, lodsejere, landbrug og kommune samskaber gode bæredygtige projekter, er den rigtige vej frem.

Velstand giver plads til velfærd

Velstand og velfærd hænger sammen. Vækst skaber velstand i kommunen og det giver flere midler til velfærd. Jeg vil arbejde for at styrke aktive lokalsamfund og støtte op om de større byer i deres udvikling. Det bidrager til bosætning, turisme og det gode liv. På den måde er kommunen fortsat i balance og udvikler sig. Vækst, uddannelser og arbejdspladser prioriteres højt. Det kommer b.la til udtryk ved at Aabenraa Kommune sælger byggegrunde og erhvervsarealer som aldrig før. Det skaber vækst hos virksomhederne, arbejdspladser og bosætning og i sidste ende mulighed for at drive en sund kommune, der har råd til at understøtte og hjælper de, der har behov. Vækst er vigtigt og det giver mig mulighed for at skabe gode vilkår for dig som borger. Gode vilkår med DIG i FOKUS det starter for mig med gode normeringer i daginstitutionerne, gode og tidssvarende folkeskoler, trygge forhold for vores ældre og et godt sundhedsvæsen.

Vil du høre mere om alle de idéer, som jeg har til fremtiden, så se nærmere på mit valgprogram