Jeg er stolt af og ydmyg over at være borgmester i Aabenraa Kommune og have siddet med

denne vigtige opgave sammen med resten af byrådet de sidste 8 år.

Det kræver stor ansvarlighed at udvikle og drive en kommune.

Jeg er motiveret og klar til endnu en periode som borgmester.

Familieliv 

Mit navn er Thomas Andresen, jeg er 57 år og har været gift med Vivian i 33 år. Vivian er dagplejer, og sammen har vi tre voksne døtre, som arbejder med mennesker. Maria er sygeplejerske, Charlie er fysioterapeut og Sanne er socialrådgiver. Jeg er også så heldig at være morfar til Per på fem år, Mie på tre år og Eva på et år. Min fødeby er Aabenraa, og herefter flyttede vi til Søgård, hvor jeg er vokset op. Hele mit voksenliv har jeg boet i Tinglev.

Uddannelse og dannelse

Efter studentereksamen fra Aabenraa Statsskole i 1983 kom jeg i lære hos et firma inden for autoudstyr i Tinglev. Senere blev jeg medejer af firmaet og efter 15 år besluttede jeg mig for at studere til bygningsingeniør som 36-årig. Ud over, at det kræver stor forståelse fra ens ægtefælle, når man ønsker at læse i en moden alder, så kræver det også en omstillingsparathed at komme på SU, bo på kollegieværelse mandag til fredag, og at savne familien i hverdagen. Studietiden har lært mig at samarbejde. En disciplin jeg senere som projektleder og borgmester har nydt stor glæde af. Selv kan jeg noget, men sammen kan vi rigtig meget.

Rødder i den sønderjyske muld

Jeg har aldrig været i tvivl om, at mine rødder er dybt begravet i den sønderjyske muld. Mine forældre traf hinanden i Sydafrika, hvor min storesøster er født, og da de på et tidspunkt skulle bosætte sig i Europa, faldt valget naturligt på Aabenraa. Min far er opvokset i Flensborg, men besøgte ofte familie i Vilsbæk og Sdr. Hostrup, og han fortalte mig, at han altid havde følt en stor frihed, når han krydsede grænsen til sit elskede Sønderjylland. Min mor stammer fra Tyskland. Jeg er mine forældre ubeskrivelig taknemmelig for, at de tilvalgte Danmark for mig.

Fritid og sport

Min fritid bruger jeg på ombygning af mit gamle sommerhus. Jeg går på jagt og elsker naturen. Derudover bruger jeg gerne tiden på havet med sejlsport, en frisk løbetur og også gerne vandreture i vores smukke natur. Det er en kæmpe fornøjelse at kunne deltage i en lang række arrangementer i Aabenraa Kommune med musik, kunst, teater, sport og meget mere. Jeg elsker selv at deltage, og jeg glædes over at se kommunens borgere – børn som voksne nyde oplevelserne i Aabenraa Kommune.

 

Vejen til politik

Mine børn gik på Tinglev skole, hvor jeg gennem tre perioder sad i skolebestyrelsen, heraf den sidste som formand. Jeg har altid været optaget af mine børns skolegang og følt, at jeg skulle tage deres skolegang lige så alvorligt som mit arbejde. Måden, jeg kunne vise dette på, var for mig at engagere mig i deres hverdag og trivsel på skolen. Tinglev Skole havde en gammel nedslidt indskolingspavillon med indeklimaproblemer. Gennem mange år havde adskillige skolebestyrelser kæmpet med kommunen for at få en ny indskoling, og da det heller ikke lykkedes i min formandsperiode at få den fjernet, foreslog et bestyrelsesmedlem, der også var medlem af Venstre, at jeg skulle stille op til byrådet, og arbejde for en ny bygning. Dette var starten på min politiske karriere.

En forskel for Aabenraa Kommune

I 2009 stillede jeg op til Aabenraa Byråd og blev valgt. I den første periode sad jeg i Børn- og Uddannelsesudvalget samt Plan- og Trafikudvalget. Jeg var så heldig, at begge udvalg lå præcis inden for mit interesseområde, og ikke mindst, at det i den første periode lykkedes at få bygget en ny indskoling på Tinglev Skole. Det var derigennem, at jeg fik smag for, hvordan man kan gøre en forskel i beslutningsprocesser i lokalområdet og i kommunen. Mit politiske arbejde kom efterhånden til at fylde en del ved siden af mit arbejde som direktør for en mindre entreprenørvirksomhed i Aabenraa, og da muligheden bød sig, stillede jeg op som borgmesterkandidat i 2013 og blev valgt. Jeg har gennem min erhvervskarriere og senere gennem mit politiske arbejde lært, at de samme egenskaber gør sig gældende uanset hvilke opgaver, du påtager dig. Du skal være god til at kommunikere, kunne danne netværk og være ærlig og troværdig. Det fylder 85%. De sidste 15% er viden, flid og alt det andet.

 

Stolthed omkring min Borgmesterperiode

Jeg er stolt over, at så meget er lykkedes i Aabenraa Kommune i de seneste otte år. Sammen med byrådet er det lykkedes at vende billedet fra en kommune, hvor tingene ikke rigtig blev til noget, til at vi nu kan se tilbage på mange flotte resultater. Jeg er specielt stolt af, at skolestrukturen er lagt fast, så vi stadig har skoler i vores mindre landsbyer, at vi har et voksende uddannelsestilbud til vores unge, herunder at sygeplejeuddannelsen er kommet til Aabenraa, at vi fik nye motorvejstilkørsler i Rødekro, at vi fik gennemført, at grænsependlerskatten nu havner i kommunekassen og ikke tilgår staten, at vi har en god ældrepleje, et alsidigt og godt dagtilbud til børnene og et rigt fritidsliv takket være mange aktive frivillige. Mest af alt er jeg stolt over, at jeg har kunnet samle næsten hele byrådet om kommunens budget hvert år, og at vi dermed stort set har været enige om, hvordan kommunens penge skulle prioriteres. Det betyder meget, at der er et godt og bredt samarbejde i et byråd. En borgmester er også en leder og derfor er det vigtigt for mig, at jeg skaber grundlaget for et godt samarbejde baseret på gensidig respekt og samtidig en målrettethed, så vi får truffet beslutninger og skabt resultater.

Mod på meget mere

Jeg er optaget af, at der skal være styr på kommunens økonomi samtidig med at Aabenraa Kommune skal udvikle sig. Når der er styr på økonomien, så kan vi påtage os ansvaret for at skabe et godt liv og en god hverdag for mange borgere. Det er vigtigt, at de borgere, der har behov for hjælp, kan få hjælp. Det er også vigtigt, at vi kan skabe gode rammer for et trygt familieliv og at kommunen er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig i. Og endelig er det vigtigt, at virksomhederne kan udvikle sig og skabe vækst og arbejdspladser i kommunen.

Vi er lykkedes med mange gode resultater i Aabenraa hen over de sidste otte år, og vi ligger, sammenlignet med landets øvrige kommuner, i den gode ende på de vigtigste velfærdsområder. Det betyder for mig, at jeg hver dag glæder mig til at tage på arbejde og være borgmester for hele Aabenraa Kommune.