VELKOMMEN PÅ MIN HJEMMESIDE

Jeg har været borgmester i Aabenraa Kommune de sidste otte år, og jeg er stolt over den udvikling, der er sket. Der er kommet styr på økonomien, og serviceniveauet har fået et løft på en række områder. Mange steder i kommunen har både by og land udviklet sig med nye offentlige mødesteder ude og inde. 

En stærk og velfungerende kommune kræver brede forlig og et godt samarbejde. Jeg er stolt over, at jeg som borgmester har kunnet samle byrådet i Aabenraa Kommune omkring brede forlig og godt samarbejde. Der har stort set været enighed om prioriteringen af kommunens midler. Jeg har i fem ud af syv år kunnet samle mindst 30 byrådsmedlemmer bag kommunens budget. Det giver klarhed, tryghed og målrettethed i kommunen, når samarbejdet fungerer, og byrådet i fællesskab bruger sine kræfter på ansvarlig udvikling

 

Store udfordringer kræver store beslutninger

Vi står over for en række udfordringer, der skal løses i fællesskab. Klimaudfordringen bliver dyr at løse, og de nødvendige investeringer skal række langt ud over en byrådsperiode. Det kræver mod at foretage investeringer, der først gavner kommende generationer. Men starter vi ikke nu, vil det være umuligt at løfte opgaven. Alt dette kræver ledelse.

Som borgmester vil jeg arbejde for langsigtede klima- og miljøinvesteringer og samtidig opretholde god velfærd for vores børn, ældre, syge og handicappede. Det handler om at skabe gode liberale løsninger, hvor den enkelte tager ansvar for sin egen tilværelse og har frihed til at bestemme, hvordan livet leves bedst. Jeg vil arbejde for kloge løsninger, der tager ansvar for miljø og klima, men som fastholder velfærd, velstand og livskvalitet.

Natur, biodiversitet og nærmiljø betyder meget for mig. For mig er det den rigtige vej frem, når borgere, lokalsamfund, lodsejere, landbrug og kommune sammen gennemfører bæredygtige projekter.

 

Velstand giver plads til velfærd

Velstand og velfærd hænger sammen. Vækst skaber velstand i kommunen og giver flere midler til velfærd. Jeg vil arbejde for at styrke aktive lokalsamfund og støtte op om byerne i deres udvikling. Det bidrager til bosætning, turisme og det gode liv. På den måde udvikler kommunen sig i balance.

Vi prioriterer vækst, uddannelser og arbejdspladser højt. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at Aabenraa Kommune sælger byggegrunde og erhvervsarealer som aldrig før. Det skaber arbejdspladser, bosætning og vækst hos virksomhederne, og det gør os i stand til at drive en sund kommune  med råd til at understøtte og hjælpe de, der har behov for hjælp.

Vækst er vigtigt, og det giver mig mulighed for at skabe gode vilkår for dig som borger. Gode vilkår for DIG starter for mig med gode normeringer i daginstitutionerne, gode og tidssvarende folkeskoler, trygge forhold for vores ældre og et godt sundhedsvæsen.

Vil du høre mere om alle mine idéer til fremtiden, så klik HER

Endnu engang velkommen på min side!